Mitat

1734 annetun lain mukaan koko Ruotsin valtakunnassa oli käytettävä yhtäläisiä, kruunun leimalla varutettuja mittoja. Vaikka käytäntö yhtenäistettiin, saattoi kuitenkin eri puolilla valtakuntaa olla näkemyseroja mitoista....




Painomitat - perusyksikkö oli naula

Suomeksi
Ruotsiksi

kg/ g
Kippunta
Skeppund
20 leiviskää
170 kg
Leiviskä
Lispund
20 naulaa
8,5 kg
Naula
Skålpund
32 luotia
425 g
Luoti
Lod
4 kvintilliä
13,3 g
Kvintilli


3,32 g



Tilavuusmitat (kuivat aineet) - perusmitta oli kappa

Suomeksi
Ruotsiksi

litraa
Tynnyri
Tunna
4 vakkaa
146,5 l
Nelikko
Fjärding
4 kappaa
18,32 l
Kappa
Kappe
1 ¾ kannua
4,58 l
Kannu
Kanna
2 tuoppia
2,62 l
Tuoppi
Stop
4 korttelia
1,31 l
Kortteli
Kvarter
4 jumprua
0,33 l
Jumpru
Jungfru

0,082 l



Vetomitat (nesteet)

Suomeksi
Ruotsiksi

litraa
Tynnyri
Tunna
4 nelikkoa
125,63 l
Ankkuri
Ankare
15 kannua
39,25 l
Nelikko
Fjärding
12 kannua
31,41 l
Kannu
Kanna
2 tuoppia
2,62 l
Tuoppi
Stop
4 korttelia
1,31 l
Kortteli
Kvarter
4 jumprua
0,33 l
Jumpru
Jungfru

0,082 l


Tilavuus- ja vetomitat vaihtelevat melko tavalla eri lähteissä, joten tämä ei ole täysin luotettava lista...

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti