Kirjat - ruoanvalmistus etcKajsa Warg: Hjelpreda I hushållningen för unga Fruentim(b)er. 1755Märta Sture: Hushållsbok. 1739.


Anna Maria Rückerschöld: Den nya och fullständiga kokboken, innehållande beskrifning, at med mindre kostnad tilreda hwarjehande smakliga rätter äfwen af potates, samt wälmenta råd och påminnelser, som jämwäl för bättre hushåll kunna wara tjenande, jemte bihang af et litet hushålls-allahanda. 1801
Luettevissa: http://digibook.ub.umu.se/rara/12075375.pdf


The cooks and contectioners dictionary; or, the accomplish'd housewifes companion
The Acomplished Housekeeper, and Universal Cook: Containing All the Various Branches of Cookery


Court cookery: or, The compleat English cookUUSIA KIRJOJA


Det dukade bordet (häftad)

Kersti Wikström: Det sukade bordet. Nordiska museet. Stockholm.


Matrin Skoog (toim.): Mat för hel armé. Armémuseum. Stockholm.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti